طی یک اعلامیه ثبت فدرال (FRN)  وزارت امنیت داخلی که به تاریخ 19 ماه می  2022 بخاطر بررسی عامه نشر شده، وضعیت افغانستان را به مدت 18 ماه سر از تاریخ 20 ماه می 2022 تا 20 نومبر 2023 یک وضعیت حفاظت شده موقت (TPS) تعیین کرده است.

 با تعیین این وضعیت ، آن عده شهروندان افغان که سر از  تاریخ 15 مارچ 2022 به طور مداوم در ایالات متحده اقامت داشته اند، (و افراد فاقد ملیت که درین اواخر در افغانستان اقامت داشته اند) می توانند درخواست های اولیه شان را جهت وضعیت حفاظت شده مؤقت(TPS) ارایه کنند. اعلامیه ثبت فدرال (FRN) هدایات بخاطر ارایه درخواست وضعیت حفاظت شده مؤقت (TPS)  و یک سند جواز کار (EAD) را فراهم می کند. متقاضیان وضعیت حفاظت شده مؤقت(TPS) باید دارای واجد شرایط باشند و بررسی های امنیتی و سوابق را سپری کنند.

تعیین وضعیت حفاظت شده مؤقت (TPS) 18 ماهه برای  افغانستان سر از 20 ماه می 2022 مرعی الاجرا خواهد بود و افراد باید حضور فیزیکی مستمر خود را در ایالات متحده سر از تاریخ تعیین شده ثابت کنند.  در اعلامیه ثبت فدرال (FRN) چگونگی طی مراحل و ارایه درخواست اولیه بخاطر راجستر در وضعیت تعیین شده و جهت دریافت سند جواز کار (EAD) تشریحات  ضروری درج گردیده است.

 معلومات بیشتر

وزارت امنیت داخلی (DHS)  فرصت های اطلاع رسانی در مورد تعیین افغانستان برای وضعیت حفاظت شده مؤقت                (TPS) را جهت ارایه اطلاعات و پاسخ به سؤالات مردم برنامه ریزی و هماهنگ خواهد کرد.

برای تازه ترین معلومات مرتبط به وضعیت محافظت شده موقت، صفحه انترنیتی  وضعیت حفاظت شده مؤقت (TPS)  ما را دیدن کنید.

بخاطر کسب معلومات بیشتر درباره اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) و برنامه های آن، لطفاً از صفحه انترنیتی  uscis.gov دیدن کنید و یا ما را در صفحات اجتماعی توییتر، اینستاگرام، یوتیوب، فیس بوک و لینکد این دنبال

دنبال کنید.

Posted in: Uncategorized